Konu KAIZEN - 5S - TPM - POKA YOKE Sertifika Programı # 2011-02-18 (17:48)
Kayıt: 2009-07-06 (23:02)
Mesaj: 173
<<<<<<<<<<< POKA YOKE (HATA ÖNLEME) >>>>>>>>>>>

Amaç
Katılımcılar bu program sonunda Poka-Yoke tekniğini, sıfır hata ve sıfır kalite kontrol ile ilişkilerini öğrenecek, örneklerle farklı alanlardaki uygulamalarını tanıyacak ve örnek uygulama gerçekleştirip uygulamayı birlikte tartışarak bilgilerini pekiştireceklerdir.

İçerik
Sıfır Hata Programları Ve Sıfır Kalite Kontrol
Poka Yoke (Kusur Giderme) Tekniği
Olumsuz ve Olumlu Örnekler
Poka Yoke ve Maliyetler Boyutu

<<<<<<<< 5S (KURULUŞLARDA TEMİZLİK VE DÜZEN) >>>>>>>>>

Eğitimin Konusu

• Neden 5S ? Verimlik ve çalışma ortamının ilişkilendirilmesi
• 5S ve açılımı
• Seiri (Seçme), Seiton (Sıralama) ve Seiso (Silme)
• Kırmızı kart uygulaması, stratejilerin belirlenmesi
• Seiketsu (Standart çalışma). Örnek standart çalışma uygulaması
• İş istasyonunda ergonominin sağlanması
• Verimliği düşüren 6 muda (israf) çalışma şekli ve bunların önlenmesi için uygulanması gereken 5S uygulamaları
• Shitsuke (Sürekliliğin sağlanması ve öz disiplin)
• 5S, iş güvenliği denetim sistemi
• Ofis ortamında 5S uygulaması
• 5S Uygulama örnekleri

Eğitimin Hedefi

İşletmelerde tertip ve düzenin sağlaması görsel iyileşmemin yanında tüm çalışanların motivasyonu, prestij, iş güvenliği, firenin önlenmesi, alan kullanım maliyetlerinin azaltılması, çalışanların öz disiplinlerinin geliştirilmesi açısından 5S en önemli uygulamalardandır. Yalın üretim teknikleri konusunda belirli bir gelişme sağlamak isteyen tüm firmalar için en olmazsa olmaz bir uygulamadır. Bu eğitim ile katılımcılar işletme içinde mükemmel bir düzen ve disiplinin nasıl kurulacağını öğrenecekler.

<<<<<<<<<< TPM (TOPLAM VERİMLİ BAKIM EĞİTİMİ) >>>>>>>>>>

Eğitimin Konusu

• TPM nedir? Ve Amacı.
• Otonom bakım nedir, nasıl uygulanır? (JISHU HOZEN)
• 5S ve TPM
• Makine verimi nasıl ölçülür (Toplam ekipman verimliliği OEE).
• Makinede kayıpların tespit edilmesi. Genel problemler.
• TPM araçları.
• TPM Work-shop ve uygulanması
• Günlük, haftalık ve aylık bakım planları ve oluşturulması
• Önleyici ve planlı bakım. Arıza anında bakımdan önleyici ve üretken bakıma geçiş
• Ekipman yönetimi

Eğitimin Hedefi

Günümüzde ürün maliyetlerinin oldukça büyük kısmını makine ve makineye bağlı giderler oluşturmaktadır. Bunların en önemlisi makine verimlerinin düşük olmasıdır. İşletme içinde verim ölçümü genel olarak hesaplanmış bir kapasiteye oranlama yolu ile yapılmaktadır. Oysa yatırımcı bu makineyi alırken birim zaman içinde yapabileceği üretim değerlerine bakarak satın almakta ve işletme içinde bu makinenin verilen değere en yakın şekilde çalışmasını istemektedir. Bu ise makinenin ekonomik ömrü boyunca en iyi durumda kalmasını sağlamakla mümkün olur. Bu eğitimin amacı bu bakımın en düşük maliyetle ve üretim süresinden kayıpları en aza indirecek şekilde yapılmasını sağlamak için metodolojinin öğretilmesidir.

<<<<<<<<<< KAIZEN >>>>>>>>>>

Eğitimin Konusu

• Karlılık ve maliyetlerdeki yeni yaklaşımlar.
• Yalın üretim sistemi ve elemanlarının tanımlanması
• Yedi MUDA (israf) ve nedenleri
• 6 Temel kaizen kuralı
• Kaizen ve uygulama adımları
• Kaizen formları ve kullanılması
• Kaizen uygulaması öncesi alışması gereken ön yargılar
• Kaizen organizasyonu
• Yıllık kaizen planı
• Kaizen uygulamaları ve personel yönetimi
• Şirket bilgi paylaşım sistemi ve tek nokta eğitimleri ile yayılım

Eğitimin Hedefi

İşletmelerde sürekli iyileştirme kültürünün yaratılması, iyileştirmenin her zaman mümkün olduğu ve bu iyileştirmenin sonsuz olduğu düşüncesinin yaygılaştırılması. Her çalışanının işine iyileştirme anlamında katkıda bulunabileceği ve bulunması gerektiği düşüncesinin yaratılması eğitimin temel hedefidir.
Günümüzde artık maliyet, kalite, servis seviyesi, esneklik gibi konular giderek önem kazanmaktadır. Bu özellikleri en iyi olan firmalar gelişmeye diğerleri ise pazar payı kaybetmeye başlayacaktır.
Bu gelişmelerden hareketle firmalarda sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu eğitim ile kaizenin uygulanması için kişilere bir vizon kazandırılmaya çalışılmaktadır.

*** Eğitimlerimiz 9:30 - 17:00 arası gerçekleşecektir. Katılım zorunludur.
*** Sınırsız çay, kahve ve kuru pasta ikramımız olacaktır.
*** Eğitim sonunda başarı sertifikası verilecektir.
*** Sertifikalarımız uluslararası sertifika yetki merkezi " IRCA " onaylıdır.
*** Sertifikalar eğitim sonunda verilecektir.


Dört eğitim : 150 TL


Önkayıt için isim, soyisim ve katılmak istediğiniz eğitimi yazıp mesaj yollamanız yeterlidir. Detaylı bilgi için:

-Mehmet Bulak : 0554 890 21 22

http://www.facebook.com/event.php?eid=181770501846639
1 defa değiştirildi En Son: 2012-06-06 16:03:12
Başa Dön Başa Dön   Alıntı Alıntı