Vehbi Koç Vakfı Bursu

VKV, üniversite ve lise öğrencilerine burs veriyor...
Vehbi Koç Vakfı, sosyal ve kültürel hizmetler için Vehbi Koç tarafından 1969'da kuruldu. Eğitim, sağlık ve kültür alanlarında ülkemize kazandırdığı ve ilgili kamu kuruluşlarına devrettiği sayısız tesis yanında, Koç Özel Lisesi, Koç Üniversitesi, Amerikan Hastanesi, Sadberk Hanım Müzesi, Rahmi M.Koç Sanayi Müzesi ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Enstitüsü'nü kurdu.

Üniversite ve lise öğrencilerine burs veriliyor.

Adres: Nakkaştepe, Azizbey Sokak No: 1
Kuzguncuk / İSTANBUL

Tel: 0 216 531 00 00
Fax: 0 216 531 00 99


VEHBİ KOÇ VAKFI EĞİTİM BURSLARININ GENEL İLKELERİ

EĞİTİM BURSLARI
Vehbi Koç Vakfının idaresi altında bulunan eğitim bursları şu kaynaklardan elde edilmektedir.

1. Vakfın Ana Varlık ve diğer fon gelirlerinden ayrılan ödenek,

2. Vakfa eğitim bursuna tahsis edilmek üzere yapılan bağışlar,

3. Koç Topluluğu eğitim yardımı bursları fonu,


AMAÇLAR
Kabiliyetli fakat imkanları sınırlı gençlere eğitimde eşit fırsatlar vermek ve topluma yararlı olmalarını sağlamak. Eğitim yardımı alacak öğrencilerin seçimini eğitim kurullarına bırakarak daha objektif bir değerlendirme sağlamak. Memleketimizin endüstri, ticaret ve eğitim alanında gelişmesine yardım amacıyla özellikle bu alanda gerekli konularda eğitimi desteklemek.


BURS ALMAK İÇİN NASIL MÜRACAAT EDİLİR?
Burs alacak öğrencileri Üniversite Rektörleri veya Fakülte Dekanları ve Okul müdürleri tayin edecekleri burs komisyonları aracılığıyla seçerler. Burs almak isteyen öğrencilerin kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Ayrıca TurkStudent mesaj panolarında diğer öğrenci arkadaşlar ile bilgi alışverişinde bulunabilirsin. Binlerce öğrenci mesaj panosunda Türkiye’de eğitimi tartışıyor.

Mesaj Panosu TurkStudent

Burs Bilgileri


VEHBİ KOÇ VAKFI'NIN BURS VERDİĞİ EĞİTİM KURULUŞLARI

Üniversiteler:
Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)
Marmara Üniversitesi (İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ve Atatürk Eğitim Fakültesi)
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Van 100. Yıl Üniversitesi

Hemşirelik Yüksek Okulları:
Erzurum Atatürk Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
İst. Ünv. Florence Nightingale
Hacettepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi

Sağlık Meslek Liseleri:
Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi
Merzifon Sağlık Meslek Lisesi
Aradığın bilgileri bulamadın mı? Sorularını Mesaj Panosuna yaz!
Yardımsever Turkstudent topluluğundan kısa sürede cevap alacaksın ;-)
» Mesaj Panosuna geçmek için tıkla!

Burslarımız