Varna Teknik Üniversitesi

Varna Teknik Üniversitesi
Bulgarca bilmeyen öğrenciler için bir yıllık hazırlık sınıfı vardır. Detaylı üniversite tanıtımı TurkStudent'te!
Varna Teknik Üniversitesinin kurulmasına 27.09.1962 / No:162 ve No:395 sayılı kanun ile karar verilerek Makina ve Elektroteknik Enstitüsü adı altında 3 Fakülte ile hizmete girmiştir. Açılan fakülteler şunlardır;

1. Makina İnşaat Fakültesi
2. Elektroteknik Fakültesi
3. Gemi İnşaat Fakültesi

Üniversite 1963 - 1964 eğitim ve öğretim yılında ilk öğrencilerini şu alanlara kabul etmiştir.

1. İçten yanmalı motorlar
2. Gemi makinaları ve mekanizmaları
3. Gemi insaatı
4. Makina inşaat teknolojisi
5. Elektrik makinaları ve cihazları
6. Radyo tekniği (Haberleşme tekniği)
7. Uzak haberleşme tekniği
8. Otomatik, haberleşme mekaniği ve otomasyon üretimi

Geçtiğimiz yıllarda son 2 bölüme öğrenci kabulü durdurulmuştur. Önceden baslayıpta hak kazanan öğrenciler ise geride kalan 7 bölümde eğitim ve öğrenimlerini sürdürmüşlerdir. 18.08.1945 tarihine kadar Varnada bulunan ve devlet üniversitesi olan "SV. KİRİL SLAVYANOBILGARSKİ" Ekonomi ve teknik fakültelerinden oluşmaktadır. Üniversitede bulunan teknik fakültesi şu departmanlardan oluşmaktadır:

1. Makina inşaatı
2. Gemi inşaatı
3. Elektroteknik
4. İnşaatı ve mimarlık
5. Endüstriyel kimya


Fakülteler

Deniz Bilimleri ve Ekoloji Fakültesi
Güverte
Ulaştırma mühendisliği (Deniz ulaştırma ve işletme)
Ekoloji
Endüstri mühendisliği


Makina fakültesi
Makina mühendisliği (Makina elemanları)
Makina mühendisliği (Makina üretim teknolojisi ve tekniği)
Makina mühendisliği (Ulaştırma makinaları)
Makina mühendisliği (Isı tekniği)
Dizayn Mühendisliği (Endüstriyel ürünler tasarımı)


Gemi inşaatı Fakültesi
Gemi inşaat mühendisliği
Gemi makinaları işletme mühendisliği


Elektronik fakültesi
Elektronik mühendisliği
Haberleşme mühendisliği (İletişim tekniği ve teknolojisi)


Elektrik fakültesi
Elektroenerji mühendisliği (elektrik enerjisi ve elektrik donatımı)
Elektrik mühendisliği

Hesaplama teknigi ve otomasyon fakultesi
Bilgisayar mühendisliği (Bilgisayar sistemleri ve teknolojisi)
Otmosayon mühendisliği (Otomatizasyon, enformasyon ve yönetim tekniği)

Hukuk fakültesiKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. DİPLOMA
Lise diplomasi veya yeni tarihli mezuniyet belgesi.
2. TRANSKRIPT
Tüm dönem notlarini gösteren transkipt belgesi mezun olduğu liseden alınacaktır.
3. PASAPORT SURETİ
Çift vatandaşlığına sahip öğrenci adayları her iki pasaportun fotokopisini ekleyeceklerdir.
4. İKAMETGAH BELGESİ
Halen ikamet etmekte olduğunuz mahalle/köy muhtarlığından, yeni tarihli olarak alınacaktır.
5. FOTOĞRAF
Yasa ve yönetmeliklere uygun, cepheden çekilmiş (renkli gözlük olmaksızın), (4,5 x 6 cm. ebadında) 6 adet fotoğraf (belgelere yapıştırılmış olanlarla birlikte).
6. ÖĞRENCİ KATKI PAYI
Banka dekontunun bir nüshası kayıt sırasında görevliye teslim edilecektir.
7. SAĞLIK RAPORU
Son bir ay içerisinde alınmış ve tam teşeküllü olması gerekir. (Sağlık raporu Üniversitenin kendi doktorundan da alınabilir).
8. BİLGİ FORMU
Öğrenci Bilgi Formu (doldurulmuş halde, teslim edilmek üzere hazır olacak). Bilgi formu kayıt esnasında doldurulacaktır. Varna Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış dilekçe (Kayit esnasinda doldurulacaktir);
9. TAAHÜTNAME
Aday öğrencinin ailesi tarafından, öğrencinin eğitimi süresince masraflarını karşılayacağına ilişkin taahhütname mektubu;
10. ÖSYS SONUÇ BELGESİ
Eğer öğrenci adayı Ö.S.Y.M tarafından yerleştirilmişse, kendisine gönderilen sınav -sonuç belgesini kayıt belgeleri arasına ekleyecektir.

NOT

Tüm belgeler noterden onaylı, valilikten apostil mühürlü ve Bulgarcaya tercüme edilmiş olacaktır.

Çift vatandaşlığına sahip öğrenci adayları Bulgaristandaki herhangi bir noterden isim denklik belgesi alacaklardır.

Uluslararası ilişkiler

Varna Teknik Üniversitesi Almanya, İngiltere, İskoçya, Fransa, Belçika ve daha birçok avrupa ülkesi olmak üzere 20 ülkenin üzerinde üniversiteler ile uluslararası bilimsel, eğitimsel ve kültürel alanda sıcak ilişkiler kurmaktadir. Bu anlaşmalarımız kurumlar arası ders planlarının ve programlarının tanınması, kredi transferi, akademik personelin seminer ve akademik toplantılara katılımı, akademik materiyallerin ve diğer bilgilerin değişimi v.b. gibi konularını kapsamaktadır.

Üniversitenin uluslararası geçerliliği konusunda en önemli göstergesi olan anlaşmalarından bazılarını şöyle sıralayabiliriz: University of Abertay Dundee - İskoçya ( Her iki üniversiteden öğrenci değişimleri gerçekleştirilerek çift diploma alınması kararlaştırılmıştır), Middlesex University London - UK (Öğretim üyelerinin ve akademik materiyallerin değişimi), University of Rostock - Almanya ( Denizcilik bölümleri arasında değişim). Aynı zamanda büyük önem arzeden Kocaeli Üniversitesi (İzmit) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Ankara) ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğretim üyelerinin değişimi, öğrencilerin eğitimi ve değişimi, ortak araştırma faaliyetleri v.b. gibi alanlarini kapsayan ikili anlaşmalar imzalanmıştır.

Varna Teknik Üniversitesinden 2003 yılında kısa dönemli eğitim (Toplam 97 ay) için yurt dışına toplam 22 öğrenci gönderilmiştir. Öğrencilerimiz Rostock; Vissmar-Ravensburg-Vayngarten (Almanya), Gent (Belçika), Patra (Yunanistan) ve Lisbon (Portekiz) üniversitelerine gönderilmiştir. Bu üniversiteler ile karşılıklı olarak anlaşmalar imzalanmıştır.

Socrates ve Erasmus programları çerçevesinde ve bu programların sponsorluğunda üniversite Avrupa kredi transfer sistemi ile ilgili bir rehber hazırlamıştır.

Üniversitelerle Yapılmış Anlaşmaların Listesi

1. University of Rostock, Germany
2. University of Aberrtay Dundee, Scotland
3. Middlesex University, London, UK
4. Technical University of Lisbon (I.S.T.), Portugal
5. University of Kassel, Germany
6. University of Applied Sciences, Ravensburg-Weinagarten, Germany
7. Central Ostrobothnia Polytechnic, Finland
8. University of Technology, Business and Design- Wismar, Germany
9. University of Patras, Greece
10. University of Ghent, Belgium
11. University of Applied Sciences, Berlin, Germany
12. Otto-von-Guericke University, Magdeburg, Germany
13. Universidade do Algarve, Faro, Portugal
14. Universite d`Artois, Arra, France
15. University of Barcelona, Spain
16. Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece
17. University of Hanover, Germany
18. Technical University, Moldova
19. Odessa State Academy of Technologies, Ukraine
20. State University of Harkov, Ukraine
21. Donabe State Academy for Machines, Ukraine
22. Moscow State Institute for Metals, Russia
23. Kocaeli University, Turkey

Uluslararası Projelerin Listesi

1. Mutual Project with Francius Institute in Hanover/ V Framwork Program/- Dept.K
2. Robair Project /V Fraqmework Program/-Dept. Physics and ETM
3. COMPRIS Project /V Framework Project/- Assoc.Prof. Dragantchev
4. SAFERELNET Project- NAS Thematic Network /V Framework Project/-Dept. KNT
5. Mutual Project with Technical University of Russe regarding SOCRATES/ERASMUS Program- Dept. KNT
6. TN CET Project regarding SOCRATES/ERASMUS Program- Dept. KNT
7. Two scientific projects with INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION- Dept. K
8. ISOLDE Project- SOCRATES/MINERVA Program- CNO
9. INNOStart Project- Leonardo da Vinci Program- CNO
10. A Project, financed by the Technology Center of Aindhoven, The Netherlands- Dept. TIE
11. A Mutual Project with Vareze University, Italy- Dept. Mathematics
12. SOLTRAEN Project regarding ALTENER Program- Dept. ETET
13. �Integration, Flexibility and Intelligence of Advanced Computer Aided Systems and Technologies� Project regarding CEEPUS Program- Assoc.prof. D.Georgiev
14. GRANT NT 031891/2000 Project- Dept. IM
15. A Mutual Project with Budapest University, Hungary � Dept. IM
16. TOPE-AXEST Project regarding Leonardo da Vinci Program conducted together with Nant University, France
17. 82804-IC-3-BG Project regarding SOCRATES/ERASMUS Program for students` and lecturers` mobility and credit transfer introduced to the Technical University of Varna
18. Seven projects financed by the World Bank with the help of KSOUVO Center
19. A Project regarding VI MARSTRUCT Framework Program � Dept. K and KNT


Tarih

Varna'da yasayan günümüz sakinlerinin tarihi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Arkeologların yapmış olduğu arastırmalar sonucu 12000 yıl öncesine dayanan ve ilk insanlardan olduğu tespit edilen kalıntılar bulunmuştur.1972 nın sonuna doğru Varnada bulunan altın dünyanın ilgisini buraya çekmiştir. 40 - 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen, üzerinde 990 altın boncuğu bulunan (1.5 kg ) bir mezar bulunmuştur. Boynunda 890 adetli bir gerdan, 499 gr ağırlğında cevher cıkmıştır. Cesedin sol tarafında bir ok ve okun altından yapılmış olduğu dikkati çekmektedir. Etrafında yapılan kazılar sonucu, toplu mezar olabileceği tahmin edilmektedir .

Dikkati çeken başka önemli bir nokta Varnanın güneydoğusunda bulunan romadan kalma kalıntılar. Bütün bu kalıntılar 7000 metre karelik alanda bulunmuştur. Arkeloglar bu kalıntıların 2. Asrın sonu ve 3 . asrın başı olabileceği yorumunu getirmişlerdir.1853 - 1856 Kırım savaşından sonra Varna limanı Karadenizde bulunan en önemli liman olma özelliğini kazanmiştir. Seyir güvenliği acısından 2 deniz feneri inşaa edilme ihtiyacı doğmuştur. Bunun üzerine fransız olan "Compaigne des Pharesde I Empire Ottomane, Varna sahiline 7 adet deniz feneri inşaat etmiştir.

Şehir

Bulgaristan topraklarının %3,44 oluşturan Varna, kuzeydoğusunda bulunan ve 3820 km.karelik alanın içerisindedir. Her sene ulusal festivallerin merkezi olan Varna, 1 kongre salonu ve festival merkezi, 4 tiyatro, 8 müze, resim galerileri, kütüphaneler ve eğitim merkezi ile kültür beşiği konumundadır. Tiyatro, dış mimarisi itibariyle avrupa ülkelerini aratmayacak bir görünüme sahiptir.

1775 yılında Fransız şovaliyenin Varna hakkında yapmış olduğu tanıtımında derki ; 16000 sakini, 12 cami, 2 kilise ve bir adet saatli kambana kulesi mevcuttur. Buradan da anlaşilacaği gibi Varna daha 18.yy da şehir saatine sahip olduğu ve buradanda yangın için gözcülük yapıldığı anlaşılmaktadır.
Varnanın iklimi akdeniz bitki örtüsü ( maki ) olup kışları kurak ve soğuk, yazları ise nemli ve oldukça sıcak geçmektedir. Rüzgar itibariyle denizden karaya esen sam yellerine sahiptir.

1956 yılında varnada toplam 81 000 sakin yaşamaktaydı. Bu tarihten sonra yoğun göç sonucu nüfus artışı çoğalmış ve 1966 da 160 000 kişiye kadar büğümüştür. Simdiki nüfusu ise 350 000 sakine sahiptir.


Diger Bilgiler:

Öğretim Ücreti: Eğitim ücretli olup, öğrenim ücreti hazırlık sınıfı için 2 000 ABD Doları, diğer programlar için 2 500 ABD Dolarıdır. Eğitim ücreti iki taksit halinde her yarıyılın başında ödenir. Türk-Bulgar çifte vatandaşlığına sahip Türk öğrenciler öğrenim ücretinin yarısını öderler.

Öğretim Dili: Öğretim dili Bulgarcadır.

Hazırlık Sınıfı: Bulgarca bilmeyen öğrenciler için bir yıllık hazırlık sınıfı vardır. Hazırlık sınıfında ayrıca fizik ve matematik eğitimi verilmekte olup hazırlık sınıfının bitiminde sınav yapılır.

Yurt İmkanı:

Varna Teknik Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler, üniversitenin hemen yanında olan öğrenci yurduna üniversite tarafından hemen yerlestirilmektedirler. Öğrenci yurdunun kendi yemekhanesi, kırtasiyesi ve her odada internet baglantısı bulunmaktadır.

Öğrenci yurdu daire şeklinde olup 2 kişilik ve 3 kişilik odalardan oluşmaktadır ve her odada ayriyetten tuvalet ve banyo bulunmaktadır. Her odada İnternet, kablolu tv ve telefon bulunmaktadır. Yurd 24 saat boyunca güvenlik görevlileri tarafından korunmaktadir.

Öğrenci yurdundaki bazı dairelerde genç aileler oturmaktadır.Tüm öğrencilerin rahat edebilmesi için gerekli tüm çalışmalar yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler yurda öncelikli yerleştirilmektedirler. Yurda yerleşmek 1 gün içerisinde fazla bürokrasi gerektirmekden tamamlanmaktadır.
Dershaneler ve laboratuvarların yanı sıra ders kitapları, başvuru kitapları ve hem Bulgar dilinde hem de diğer dillerde süreli yayınların bulunduğu geniş bir kütüphanesi bulunmaktadır. İnternet hizmeti vardır.Açık ve kapalı spor hizmetleri mevcuttur.


Adres :
Technical University of Varna
Varna 9010, Ul. Studenska N1,
Varna / Bulgaria

E-mail: rector@ms.3.tu-varna.acad.bg; fs centr@ms3.tu-varna.acad.bg

Varna Teknik Üniversitesi
Varna Teknik Üniversitesi - Türkçe!


Tel: + 359 52 302 444
Fax: + 359 52 302 771


Bulgaristan Üniversiteleri