İstanbul Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin en iyi ve eğitim kalitesi en yüksek üniversitelerinden birisi olarak eğitim faaliyetlerini devam ettirmektedir...
Web Adresi:
Boğaziçi Üniversitesi İnternet sitesine gir!
Boğaziçi Üniversitesi TurkStudent Mesaj Panosuna gir!Kuruluş: 1971
Adresi: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 80815 Bebek
Bulunduğu Şehir: İstanbul
Mail Adresi: halkilis@boun.edu.tr
Tel: 0(212 ) 263 15 00
Ögrenci Sayısı: 10.000
Eğitim Dili: İngilizce


Genel Açıklama
Boğaziçi Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin en iyi ve eğitim kalitesi en yüksek üniversitelerinden birisi olarak eğitim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Özellikle İngilizce eğitim vermesi itibariyle, yıllarca birçok öğrencinin yurtdışı eğitim düşüncesinin ilk ayağını oluşturmuştur. Yine uzun seneler boyunca Türkiye’nin en başarılı öğrencilerini kendi bünyesinde barındırmayı başarmıştır.

Üniversitede 4 fakülte, 32 bölüm, 6 enstitü,15 araştırma merkezi ve 86 laboratuar bulunmaktadır. Yine üniversite bünyesinde 1130 akademisyen görev yapmaktadır. Üniversite kampüsü Bebekte ki, Robert Kolej'den devir alınan binalarda nefis boğaz manzarası eşliğinde kurulmuştur.

Yurtlar
Üniversite kampüsü içerisinde öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik yurtlar mevcuttur. Ama bunlar bütün ihtiyacı karşılamamaktadır. Özellikle İstanbul dışından gelen öğrencilerden 2500`ü için yurt imkanı mevcuttur. Yine İstanbul dışından üniversiteyi kazanan öğrencilere üniversite yönetimi tarafından yardımcı olunmakta, yurt başvuruları belirli kriterlere göre değerlendirilmektedir.

Üniversitenin yurtları:
1- Erkek Yurdu.
2- 2.Erkek Yurdu(1985).
3- Hisar Erkek Yurdu (1990).
4- Ayşe-Zeynep Birkan Kız Yurdu
5- 2.Kız Yurdu
6- Uçaksavar Yurdu
7- Superdorm

Üniversitenin tüm yurtlarında 24 saat sıcak su, uydu anten bağlantısı, bilgisayar laboratuarı ile birlikte her odada buzdolabı, İnternet bağlantısı, telefon mevcuttur.
Üniversite kampüsünde bulunan kafeteryalarda öğrenciler yemek ihtiyacını karşılayabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerin alışveriş ihtiyacını gidermeye yönelik bir market yine kampüste hizmet vermektedir. Kantinler 08:00-24:00 arası, Market 09:00-20:00 saatleri arasında açıktır.

Boğaziçi Üniversitesi Bursları
Birincisi üniversitenin kendi verdiği ve ikincisi diğer kişi ve kuruluşların verdiği burslar olmak üzere iki çeşittir. Üniversite tarafından verilenler:
Gereksinim,
Başarı,
Yemek,
Yurt,
Kitap,
YADYOK,
Yaz Okulu Bursu
ve Harç Artışı Muafiyeti Hakkı

şeklinde verilmektedir. Bir öğrenci bu burslardan bir veya birkaç tanesini alabilir. Bu burslar öğrencilerin başarıları ve ihtiyaçları göz önünde tutularak, değişik kriterlere göre verilmektedir. Bu bursların mahiyeti ve şartları hakkında üniversite kampüsündeki Burs Ofisi nden bilgi alınabilir.

Burs Ofisi Üniversite nin Güney Kampüsünde Kayıt İşleri Binasındadır. Basta Türk Eğitim Vakfı, Vehbi Koç Vakfı, Finans Vakfı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı olmak üzere elliyi aşkın vakıf, kurum ve kuruluştan sağlanan burslar ise üniversitenin özel burslarını teşkil etmektedir. Yine bu bursların alınabilmeside belirli başarı ve ihtiyaç kriterlerine tabidir.
Üniversite bünyesinde, öğrenciler sağlık problemlerinin çözümü için Mediko- Sosyal Şube Müdürlüğüne başvurmalıdırlar. Üniversite de bir revir ve yeterli sayıda sağlık personeli mevcuttur. İlk muayeneden sonra gerekli görülürse hastaların sevki tam teşekküllü bir hastaneye yapılmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi, öğrencileri bilgisayar teknolojisinden en üst düzeyde yararlanabilen üniversitelerden birisidir. Bu amaca yönelik olarak üniversitede 250 Bilgisayarın kullanıldığı 11 bilgisayar labaratuarı mevcuttur. Bunun haricinde bölümler bünyesindeki 24 laboratuarla birlikte toplam 35 laboratuar öğrencilerin hizmetindedir.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri üniversiteye ulaşmak için servis araçlarını veya toplu tasima araçlarını kullanabilirler.


Üniversite tarafından verilen burslar:

Boğaziçi Üniversitesi'nde Başarı ve Gereksinim kriterlerine dayalı burslar verilmektedir.

Başarı Ödülü ve Başarı Bursu için ÖSYM'nin tespit edeceği sıralamada OBP'nin 0.8 katsayı ile çarpılması sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puanı esas alınacaktır.

Başarı Ödülü

Türkiye genelinde ilk beş içinde yer alan öğrencilere bir kereye mahsus olmak üzere "Başarı Ödülü" verilmektedir.

Başarı Bursu

* BÜ bölümlerine birincilikle giren öğrencilere verilir.
* Bölümüne birinci tercih olarak ilk beş içinde girenlere verilir.
* Başarı bursu devam edebilmesi için her dönem genel not ortalamasının (GNO) en az 3.00 olması zorunludur. Eğitim süresi içinde bir dönem GNO�nun belirtilen ölçülerin altına düşmesi bursun kesilmesini gerektirmez. Ancak GNO 2.00 altına düştüğü taktirde burs kesilir. Ayrıca dil hazırlık okulunu bir yılda tamamlamak ön koşuldur.
* Başarı bursuna hak kazananlara ayrıca, dönem başlarında kitap bursu verilir.
* Burslar ilgili programın normal süresini aşamaz.
* Burs karşılığı olarak öğrencilerden üniversitenin bazı birimlerinde haftada 2 saate kadar çalışmaları istenebilir.

Gereksinim Bursu

* Gereksinim bursuna başvuran öğrencilerin Y-ÖSS puanı, lise başarısı ve aile durumu değerlendirilir. Ön elemeden geçen öğrencilerle mülakat yapılarak gereksinim bursu verilecekler seçilir. Hazırlık ve ilk 4 yarıyıl öğrencilerine öncelik verilir.
* Gereksinim için başvuran lisans öğrencisinin GNO�sunun en az 2.00 olması zorunludur.Eğitim süresi içinde bir dönem GNO�sunun belirtilen ölçütlerin altına düşmesi bursu kesilmesini gerektirmez. Ancak GNO�su 1.50'nin altına düştüğü taktirde öğrencinin bursu kesilir.
* Bölümünde en az bir dönem okumuş öğrencilerin bursa başvurabilmeleri için en az 2.00 GNOya sahip olmaları gerekmektedir. Eğitim süresi içinde öğrencinin bursu GNOsunun üstüste iki dönem 2.00'ın altına düşmesi veya bir dönem 1.50'nin altına düşmesi durumunda kesilir.
* Hazırlık öğrencilerinin derse devam hakkı olduğu sürece gereksinim bursu devam eder. Hazırlık okulunu bir yılda bitiremeyenler lisansa başlayıncaya kadar burs alamazlar. Bu üğrenciler lisans eğitimine başlarken gereksinim bursu için yeniden başvurmak zorundadırlar.
* Öğrencilerin burs karşılığı üniversitenin bazı birimlerinde haftada 4 saate kadar çalışma yükümlülükleri vardır.
* Kesilen bursun yenilenmesi, kontenjana göre Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Yemek Bursu

* Üniversite yemekhanesinde günde 1 ve ya 2 öğün ücretsiz yemek yeme hakkıdır. Bir akademik yıl için geçerlidir.
* Her dönem yemek hakkının yüzde ellisinden azını kullanan öğrencilerin bu bursu kesilir.

Yurt Bursu

* Gereksinime bağlı yurt bursu, Üniversite yurtlarında ücretsiz olarak kalma hakkıdır. Bir akademik yıl için geçerlidir.
* Yurtlarda bir ay süreyle kalmayan öğrencinin bursu kesilir. Bursun yeniden verilmesi Yurt Komisyonu ile Burs Komisyonu'nun ortak kararına bağlıdır.

Kitap Bursu

Öğrenciye B.Ü. Kitapevi�nden ücretsiz ders kitabı sağlanmasıdır. Bir akademik yıl için geçerlidir. Başarı bursu kesilen öğrencilerin kitap bursu da kesilir. Başarı Bursu dışında, diğer kitap bursları gereksinim bursu kriterlerine göre değerlendirilir.

YADYOK Bursu

ÖYS ile gelen hazırlık öğrencilerine verilen aylık gereksinim bursudur. Süresi bir yıldır. Öğrencinin ÖYS puanı, lise başarısı ve aile durumu değerlendirilir. Yapılan görüşme sonucunda gereksinim bursu alacaklar seçilir. Hazırlık öğrencisinin derslere devam hakkı olduğu sürece YADYOK bursu devam eder. Hazırlık okulunu bir yılda bitiremeyenler lisans öğrenimine başlayıncaya kadar burs alamazlar.

Yaz Dönemi Bursu

Yaz döneminde ücretsiz olarak tek ders alma hakkıdır. Bursiyerler, Yaz döneminde verilen dersleri almaya durumu uygun olan öğrencilerden seçilir. Başvurular Nisan ayında yapılır. Burs karşılığı Yaz dönemi süresince Üniversite içerisinde haftada 2 saat çalışma yükümlülüğü vardır.

Özel Burslar

BÜ dışındaki kişi ve kuruluşların verdikleri burslardır. Bu burslar için öğrenci seçimi, bursu verenler ile BÜ Burs Ofisi arasındaki işbirliği sonucunda yapılır. Bu burslarla ilgili duyurular Burs Ofisi panolarında ilan edilir.

Fon Bursu

Kurum veya şahıslar tarafından Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde açılmış fonlardır.
Buradaki amaç, burslardaki sürekliliği sağlamak, anaparayı enflasyona karşı korumak ve fonun yıl içi faiz geliriyle burs vermektir.Tel: (212) 263 15 40 / 2143
Adres Bogaziçi Üniversitesi
P.K. 2 Bebek Istanbul
e-mail: finaid@boun.edu.tr


Aradığın bilgileri bulamadın mı? Sorularını Mesaj Panosuna yaz!
Yardımsever Turkstudent topluluğundan kısa sürede cevap alacaksın ;-)
» Mesaj Panosuna geçmek için tıkla!

Devlet Üniversiteleri

Metin Adana Çukurova Üniversitesi
Metin Afyon Kocatepe Üniversitesi
Metin Ankara Üniversitesi
Metin Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Metin Ankara Gazi Üniversitesi
Metin Ankara Hacettepe Üniversitesi
Metin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Metin Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi
Metin Antalya Akdeniz Üniversitesi
Metin Balıkesir Üniversitesi
Metin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Metin Bursa Uludağ Üniversitesi
Metin Denizli Pamukkale Üniversitesi
Metin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Metin Diyarbakır Dicle Üniversitesi
Metin Elazığ Fırat Üniversitesi
Metin Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Metin Edirne Trakya Üniversitesi
Metin Erzurum Atatürk Üniversitesi
Metin Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
Metin Gaziantep Üniversitesi
Metin Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Metin İstanbul Boğaziçi Üniversitesi
Metin İstanbul Galatasaray Üniversitesi
Metin İstanbul Üniversitesi
Metin İstanbul Teknik Üniversitesi
Metin İstanbul Marmara Üniversitesi
Metin İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi
Metin İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi
Metin İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Metin Adıyaman Üniversitesi
Metin İzmir Ege Üniversitesi
Metin Kayseri Erciyes Üniversitesi
Metin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Metin Kars Kafkas Üniversitesi
Metin Kırıkkale Üniversitesi
Metin Kocaeli Üniversitesi
Metin Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Metin Konya Selçuk Üniversitesi
Metin Malatya İnönü Üniversitesi
Metin Mersin Üniversitesi
Metin Muğla Üniversitesi
Metin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Metin Niğde Üniversitesi
Metin Sakarya Üniversitesi
Metin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Metin Şanlıurfa Harran Üniversitesi
Metin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Metin Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi
Metin Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi
Metin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Metin Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Metin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Metin Amasya Üniversitesi
Metin Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE)
Metin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Metin Kastamonu Üniversitesi
Metin Düzce Üniversitesi
Metin Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Metin Uşak Üniversitesi
Metin Rize Üniversitesi
Metin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Metin Erzincan Üniversitesi
Metin Aksaray Üniversitesi
Metin Giresun Üniversitesi
Metin Çorum Hitit Üniversitesi
Metin Yozgat Bozok Üniversitesi
Metin Ordu Üniversitesi