Ne Kadar Zenginiz veya Fakiriz...!

Prof.Dr. Muammer Kaya<br /> Eskişehir-Osmangazi Üniversitesi<br /> Teknoloji Araştırma Merkezi (TEKAM) Müdürü
Hızla kalabalıklaşan ve küreselleşen dünyamızdaki çarpıklıklardan dolayı günde 1$’dan az gelirle 1.3 milyar insan ve 2$’dan az gelirle 3 milyar insan yaşam savaşı vermektedir. Günde 1$’dan az gelirle geçinmek zorunda kalanların %70’i kadın ve çocuklardır. Zenginlik ve refah insanların kafalarını sürekli meşgul eder. Ne kadar zengin olduğumuzu bizden daha zenginlere bakarak değerlendirdiğimizde çoğunlukla mutsuz ve kötümser oluruz. Küresel zenginlik listesi dünyada kişilerin yıllık kazançlarına göre zenginlik liginde gerçek pozisyonlarını belirlemesini sağlamaktadır. Dünyada insanlar ne kadar kişiden daha zengin olduklarını anlayınca hem daha mutlu/iyimser olmakta hem de fakirlere daha fazla bağış yapmaktadırlar.


Zenginlik Nasıl Hesaplanıyor?

Küresel zenginlik listesi Dünya Bankası Gelişme Araştırma Grubunun verileri baz alınarak hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda Dünya toplam nüfusu 6 milyar ve ortalama yıllık gelir 5000$ kabul edilmektedir. Ülkemiz 2004 yılında 30 OECD ülkesi içinde %9.8 büyüme hızıyla birinci olurken kişi başına düşen milli gelirde yaklaşık 4000$ ve satın alma gücü paritesine göre de sonuncu sırada yer almaktadır. Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir Dünya ortalamasının (5000$) altındadır. Dünya Bankası verilerine göre yıllık gelirin yüzde farklı gelir gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olmaktadır.

Dünya nüfusunun yarısı dünyada gelirin %11.3’ü ile geçinirken, dünya nüfusunun en üst %10’luk dilimi dünya gelirinin %51 ile geçinmektedir. Dünya nüfusunun en üst %5’i dünya gelirinin yaklaşık %34’ünü ve en üst %1 ise %10’unu almaktadır.


Yüzde Dünya Nüfusu-Yüzde Dünya Geliri-Yıllık Kişisel Gelir-Günlük Kişisel Gelir
En alt % 10 0.8 $400 $1,10
En Alt % 20 2.0 $500 $1,37
En Alt % 50 8.5 $850 $2,33
En Alt % 75 22.3 $1,487 $4,07
En Alt % 85 37.1 $2,182 $5,98
En Üst % 10 50.8 $25,400 $69,59
En Üst % 5 33.7 $33,700 $92,33
En Üst % 1 9.5 $47,500 $130,14Ülkemizdeki kişilerin yıllık gelirleri göz önüne aldığımızda Türk halkının küresel zenginlik/fakirliği aşağıdaki gibi belirlenmektedir:


Aylık YTL Kazanç-Yıllık Euro Kazanç-Dünyada En Zengin % Kaç Kişi İçindesiniz-Dünyada Kaç Kişi Sizden Fakir
100 706 %50.36 2966250000
350 (asgari ücret) 2472 %14.77 5113304010
500 3530 %14.50 5129728331
900 (mühendis) 6353 %13.77 5173522393
1200 8470 %13.22 5206416558
1500 10589 %12.67 5239296248
1900 13412 %11.94 5283135834
2200 (profesör) 15530 %11.39 5316015523
2500 17647 %10.85 5348879689
3000 (bürokrat) 21176 %10.03 5398022058
1.7 YTL = 1 Euro, Dünya Toplam Nüfusu: 6 milyar kabul edildi.

Aylık geliri 100 milyon (100 YTL) olan bir kişi Dünyada yaşayan insanların yarısından daha zengin olmaktadır. Asgari ücret alan bir kişi ise Dünyada en zengin %15’lik dilimin içinde bulunmaktadır. Dünyada yaşayan 5 milyar 113 milyon kişiden daha zengin olmaktadır. Aylık geliri 900 milyon olan bir mühendis/polis/öğretmen vs ise Dünyada en zengin %13.8’lik dilimde yer almaktadır. 5 milyar 173 milyon kişiden daha zengin olmaktadır. Yıllık geliri 2.2 milyar olan bir Profesör/Vali ise Dünyada en zengin %11.4’lik dilimde yer almakta olup, 5 milyar 349 milyon kişi ondan daha fakirdir. Aylık geliri 3 milyar olan bir bürokrat/üst düzey yönetici ise Dünyada en zengin %10’luk dilimde yer almakta olup, 5 milyar 398 milyon kişiden daha zengindir.


SONUÇ

Küreselleşen Dünyada insan nüfusu hızla artarken, insanların Dünya gelirinden aldıkları paylarda çarpıklıklar giderek artmaktadır. Dünyada adil gelir dağılımı/paylaşımı yoktur. İnsanların dünyadaki zenginlik ligindeki yerini belirlemesi ne derece fakir/zengin olduğunu belirlemesi, onun daha mutlu, huzurlu, verimli ve kendilerinden daha kötü durumda olanları anlamasına yardımcı olabilecektir. Beklediğimizden daha zengin çıkmamızda Dünyada bizden daha fakirleri daha çok düşünmemize, onlara daha fazla yardım/bağış yapmamıza yol açabilir. İnsanlar daha çok kendinden daha iyi durumdaki insan/ülkeleri gördükleri için kendinden daha kötü durumdaki insan/ülkeleri görmezlikten gelebilmektedir. Her ne kadar her ülkenin yaşam standartları birbirinden farklı ise de kendimizden daha düşük standartlarda yaşamak zorunda kalan milyarlarca insanı unutmamamız gerekmektedir. Ülkemizde beğenmediğimiz ve çok düşük bulduğumuz asgari ücretten bile daha düşük gelirle yaşam savaşı vermek zorunda olan Dünyada 5.1 milyar insan olduğunu göz ardı etmememiz gerekmektedir. Yolsuzlukların bitmediği ülkemizde bazı yönetici ve bürokratların da dünyada en zengin %10’luk kesimde olduklarını unutmamaları ve bununla yetinmeleri gerektiğini vurgulamakta yarar vardır.


Prof.Dr. Muammer Kaya
Eskişehir-Osmangazi Üniversitesi
Teknoloji Araştırma Merkezi (TEKAM) Müdürü

email: mkaya@ogu.edu.tr veya muammer_ky@yahoo.com
Tel: 222 239 3750/ 3428 Cep: 0 532 475 5061


Aradığın bilgileri bulamadın mı? Sorularını Mesaj Panosuna yaz!
Yardımsever Turkstudent topluluğundan kısa sürede cevap alacaksın ;-)
» Mesaj Panosuna geçmek için tıkla!

Prof. Dr. Muammer Kaya